Tájékoztatás

---

Egyesületvezetői lemondás

Kedves Excelsior Tagság!

Ahogy a 2017. január 19-én megtartott közgyűlésen elmondtam, ez év végével (2017.12.31.) egyesületvezetői tisztségemről lemondok.
Úgy gondolom, hogy a 2014-ben megtartott tisztújító közgyűlésen ígért feladataimat sikeresen megvalósítottam, melyhez Ti mindannyian valamilyen formában hozzájárultatok. Ezzel feladatom véget ért.

„Terveim között szerepel az egyesület céljaként megfogalmazott alpesi mászás erősítése, az eredményes sportolóink kiemelése és elismerése. Távlati céljaim között pedig egy olyan egyesület alapjainak megteremtése szerepel, mely önállóan vagy legalább részben képes, az egyesület sportolói által szervezett expedíciókat támogatni.

Fontosnak tartom az egyesület közelgő 2016-os 50. évfordulóját, mely időpontra mindenképpen egy jól szervezett, a mászó társadalomban is elismert klubot szeretnék.

Ehhez elsősorban egy új vezetőségi struktúra létrehozását indítványozom, ahol az elsődleges cél a hatékony, megfelelő szakmai hátterű, jó hangulatú csapatmunka létrehozása, hogy az egyesület mielőbb képes legyen eredményeket felmutatni.

Másodsorban szeretném javítani az egyesület tagságában az egységet, különböző kültéri és beltéri programokkal, rendezvényekkel, előadásokkal, melyek kimondottan az egyesület legfontosabb céljának – az alpesi mászás erősítésének – elérését segítik. Szeretném, hogy a tagok jobban megismerjék a vezetőség tagjait, feladatait és munkáit. Ezáltal a közvetlenebb hangulat révén nagyobb rálátás és beleszólás lehetőségét nyújtva. Ide tartozik a minél célirányosabb és szervezettebb keretek között történő, jelenleg inkább stagnálónak mondható taglétszám folyamatos növelése is.

Harmadikként szeretném megjelölni, az egyesület anyagi lehetőségeinek kibővítését, a már említett távlati expedíciós támogatások alapjainak megteremtését.”

(részlet a 2014. március 12-i kortesbeszédből)

 Eredmények 2014-2017:

• az egyesület vagyona tiszta és kb. megháromszorozódott

• táboraink száma gyarapodott, azokon a résztvevők száma jelentős, tanfolyamaink sokszínűek és népszerűek (köszönet az egyesület oktatóinak, kiemelve Lázár István, Mészáros Csaba, Szűcs Jenő, Harkay Zsolt oktatókat)

• a jövőbeni expedíciós támogatások lehetősége belátható közelségbe került

• taglétszám: 178 főről (2013) 237 főre (2016) nőtt; idén várhatóan elérjük a 280-290 főt; folyamatosak az átjelentkezők más egyesületből, visszatérők, a tagok megtartásának aránya nő

• szakmai vezetőség felállítása, alapszabály modernizálása, újraformálása (törvényi változásoknak is megfelel)

• elindultak az edzések, amiket még népszerűsíteni kell, sok munka van mögötte (Szarvas Gábor, Gerstner Balázs, Lázár István)

• Tengerszem - szorosabb kapcsolat: évente százezer forintnyi támogatás, több 20%-os kedvezményes időszak, anyagi támogatás excelsior sportolója címhez, 2016-ban a konferenciára plusz 200.000 Ft!

• The North Face kapcsolat kiépült, szerződést kötöttünk, következő fázisra van szükség

• Rudy Projekt 20%-os kedvezmény (Kiss Gertrúd)

• rendszeres havi szintű hírlevelek, honlap modernizációja, interaktív kapcsolat (foglalások) lehetősége

• a szertár eszközei modern új eszközök, millió feletti beruházásokkal (Harkay Zsolt, Buzás Balázs)

• többszázezer forint értékű pályázati pénzek (Koós Sándor, Zentai Rudolf)

• új titkársági gép, nyomtató beszerzése (saját felajánlás, adomány)

• 50 éves évfordulónk méltó megünneplése az Excelsior'50 nagykonferencián (Michaletzky Péter)

• előadások szervezése; szinte minden csütörtök foglalt (sok munka van vele, népszerűek, folytatni kell)

• bekapcsolódás az MHSSZ munkájába (Molnár Ildikó, Süle Ákos), Erasmus+ program részvétel (Buzgó Botond, Szarvas Gábor)

Az Excelsior Hegymászó Sportegyesület egy jól szervezett, stabil szervezet, mindig lehet mit javítani, hatékonyabbá tenni.
Ehhez kívánok sok szerencsét és kitartást a leendő utódomnak!

Köszönöm még egyszer a Vezetőség munkáját és a Ti segítségeteket! 

Üdvözlettel:
Buzgó Botond

2017. október 19.