Meghívó - Közgyűlés
2018. június. 21.

---

Meghívó az Excelsior SE Rendkívüli Tisztújító Közgyűlésére

Kedves Klubtag! 

Ezúton szeretnénk meghívni Téged az Excelsior Hegymászó Sportegyesület rendkívüli közgyűlésére, amely a Felügyelőbizottság és a vezetőség egyhangú kérése alapján kerül összehívásra.

A rendkívüli közgyűlés összehívását az indokolja, hogy Egri Győző egyesületvezető 2018. május 23-án lemondott tisztségéről, és ennek megfelelően egyesületvezetőt kell választanunk.

A rendkívüli közgyűlés tehát tisztújító közgyűlés lesz.

Helyszín: Budapest III. kerület, Szentendrei út 95. PP Center,
                 Excelsior Hegymászó Sportegyesület klubhelyisége

Időpont: 2018. június 21. csütörtök, 19.00 óra

A közgyűlés a szavazóképes tagság több, mint 50%-ának megjelenése esetén határozatképes. Határozatképtelenség esetén azonos helyen és azonos napirendi pontokkal az eredeti időpontot követően egy órával később, 20.00 órakor tartjuk a megismételt közgyűlést, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes és a jelen meghívó érvényes rá.

Felhívjuk figyelmedet, hogy szavazni csak érvényes tagsággal, azaz befizetett 2018-as tagdíjjal lehet - kérlek, ha eddig nem tetted volna meg, rendezd a befizetést! 

---

A Tisztújító Közgyűlés napirendje

1.  Megbízott jogi vezető tevékenységének visszamenőleges jóváhagyása.

2.  Új egyesületvezető megválasztása
     Egri Győző egyesületvezető lemondott
.
     A vezetői tisztségre Buzgó Botond tagtársunk jelentkezett.  

3.  Új vezetőségi tagok megválasztása
     Pál Szilvia megbízott jogi vezető lemondott, és a pozíció betöltetlen.
     Uzsák Gábor gazdasági vezető lemondott, és a pozíció betöltetlen.

4.  Szavazás alapszabály módosításokról. (Lásd: Alapszabály módosítások)

A napirendi pontokkal kapcsolatos kérdésedet, észrevételedet, módosítási javaslatodat, illetve új napirendi pontokat írásban a vezetoseg@excelsior.hu címre küldheted, illetve személyesen a közgyűlésen képviselheted.

A jelenleg betöltetlen pozíciókra jelentkezőket várunk! Jelentkezz, ha aktív tagja szeretnél lenni a közösségünknek, és szabadidődben, társadalmi munkával támogatnád az Egyesületünket!

Megjelenésedre feltétlen számítunk!

Üdvözlettel,

Az Egyesület nevében Garamvölgyi Mihály - kommunikációs vezető

 

---

Alapszabály módosítások

17.5. A 18. életévüket betöltött magyar állampolgárságú természetes személy tagok megválaszthatók az egyesület tisztségeire.

helyett

17.5. A 18. életévüket betöltött magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személy tagok megválaszthatók az egyesület tisztségeire.

---

32. A vezetőség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. A vezetőségi ülést a napirend megjelölésével az egyesületvezető, illetve akadályoztatása esetén az általa megbízott vezetőségi tag hívja össze.

helyett

32. A vezetőség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. A vezetőségi ülést a napirend megjelölésével az egyesületvezető, illetve akadályoztatása esetén az általa megbízott vezetőségi tag hívja össze. A vezetőségi ülést az egyik vezetőségi tag is összehívhatja, amennyiben a vezetőségi tagok legalább fele a megjelölt időponttal és napirendi pontokkal egyetért.

---

33. A vezetőségi ülés határozatképes, ha azon a vezetőség tagjainak egyszerű többsége, de legalább 5 fő jelen van, köztük az egyesületvezető, vagy az egyesületvezető akadályoztatása esetén az egyesületi elnök. A vezetőség a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az egyesületvezető szavazata dönt. A szavazás nyílt, de személyi kérdésekben bármilyen vezetőségi tag indítványára titkosan kell szavazni. A kétségek elkerülése végett, függetlenül attól, hogy ugyanazon személy esetlegesen egyidejűleg több tisztséget is ellát a vezetőségben, egy személy minden esetben csak egyetlen szavazattal rendelkezik.


helyett

33. A vezetőségi ülés határozatképes, ha azon a vezetőség tagjainak egyszerű többsége, de legalább 5 fő részt tud venni. Vezetőségi ülés elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is lefolytatható, ha a résztvevők között biztosított a kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció valamint a személyek azonosítása kétség kívül megoldott. A vezetőség a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az egyesületvezető szavazata dönt. A szavazás nyílt, de személyi kérdésekben bármilyen vezetőségi tag indítványára titkosan kell szavazni. A kétségek elkerülése végett, függetlenül attól, hogy ugyanazon személy esetlegesen egyidejűleg több tisztséget is ellát a vezetőségben, egy személy minden esetben csak egyetlen szavazattal rendelkezik.

---